Làm thay nào để nhỏ bé sử dụng ngày tháng trong văn nói, văn viết tiếng Anh thành thạo? cùng studyinuk.edu.vn tò mò list từ vựng tiếng Anh lớp 4 ngày tháng, giải pháp đọc, cách viết cũng giống như một số chủng loại câu hay sử dụng trong bài viết này nhé!


*

Từ vựngViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
JanuaryJan.

Bạn đang xem: Thứ ngày tháng hôm nay bằng tiếng anh

/ˈdʒæn.ju.ə.ri/Tháng 1
FebruaryFeb. /ˈfeb.ru.(ə)r.i/Tháng 2
MarchMar. /mɑːtʃ/Tháng 3
AprilApr./ˈeɪ.pr(ə)l/Tháng 4
MayMay/meɪ/Tháng 5
JuneJun. /dʒuːn/Tháng 6
JulyJul. /dʒʊˈlaɪ/Tháng 7
AugustAug. /ɔːˈɡʌst/Tháng 8
SeptemberSep./sepˈtem.bə(r)/Tháng 9
OctoberOct. /ɒkˈtəʊ.bə(r)/Tháng 10
NovemberNov./nəʊˈvem.bə(r)/Tháng 11
DecemberDec./dɪˈsem.bə(r)/Tháng 12

Từ vựng những thứ trong tuần (Days of week)

Cách viết và đọc 7 thiết bị trong tuần


Từ vựng

Viết tắt

Phiên âm

Dịch nghĩa

Monday

Mon.

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ 2

Tuesday

Tue.

/ˈtuːz.deɪ/

Thứ 3

Wednesday

Wed.

/ˈwenz.deɪ/

Thứ 4

Thursday

Thu.

/ˈθɝːz.deɪ/

Thứ 5

Friday

Fri.

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ 6

Saturday

Sat.

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

Thứ 7

Sunday

Sun.

/ˈsʌn.deɪ/

Chủ nhật


Từ vựng những ngày vào thời điểm tháng (Dates of month)

Cách viết cùng đọc 31 ngày trong tháng


Ngày

Viết tắt

Phiên âm

Nghĩa

First

1st

/ˈfɝːst/

Ngày mùng 1

Second

2nd

/ˈsek.ənd/

Ngày mùng 2

Third

3rd

/θɝːd/

Ngày mùng 3

Fourth

4th

/fɔːrθ/

Ngày mùng 4

Fifth

5th

/fɪfθ/

Ngày mùng 5

Sixth

6th

/sɪksθ/

Ngày mùng 6

Seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

Ngày mùng 7

Eighth

8th

/eɪtθ/

Ngày mùng 8

Ninth

9th

/naɪnθ/

Ngày mùng 9

Tenth

10th

/tenθ/

Ngày mùng 10

Eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

Ngày 11

Twelfth

12th

/twelfθ/

Ngày 12

Thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

Ngày 13

Fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

Ngày 14

Fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

Ngày 15

Sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

Ngày 16

Seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

Ngày 17

Eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

Ngày 18

Nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

Ngày 19

Twentieth

20th

/ˈtwen.t̬i.əθ/

Ngày 20

Twenty-first

21th

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

Ngày 21

Twenty-second

22th

/ˌtwen.t̬i ˈsek.ənd /

Ngày 22

Twenty-third

23th

/ˌtwen.t̬i θɝːd /

Ngày 23

Twenty-fourth

24th

/ˌtwen.t̬i fɔːrθ /

Ngày 24

Twenty-fifth

25th

/ˌtwen.t̬i fɪfθ /

Ngày 25

Twenty-sixth

26th

/ˌtwen.t̬i sɪksθ/

Ngày 26

Twenty-seventh

27th

/ˌtwen.t̬i sev.ənθ/

Ngày 27

Twenty-eighth

28th

/ˌtwen.t̬i eɪtθ/

Ngày 28

Twenty-ninth

29th

/ˌtwen.t̬i naɪnθ/

Ngày 29

Thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

Ngày 30

Thirty-first

31th

/ˈθɝː.t̬i ˈfɝːst /

Ngày 31


Các từ bỏ vựng khác tương quan đến thời gian


Đơn vị tính thời gian

Dịch nghĩa

1 minute = 60 seconds

1 phút = 60 giây

1 day = 24 hours

1 ngày = 24 giờ

1 week = 7 days

1 tuần = 7 ngày

1 month = 28, 29, 30 or 31 days

1 mon = 28, 29, 30 hoặc 31 ngày

1 year = 365 or 366 days

1 năm = 365 hoặc 366 ngày

1 year = 12 months

1 năm = 12 tháng

1 decade = 10 year

1 thập kỷ = 10 năm

1 century = 100 years

1 ráng kỷ = 100 năm


Đơn vị chỉ thời gian

Phiên âm

Dịch nghĩa

Second(s)

/ˈsek.ənd/

Giây

Minute(s)

/ˈmɪn.ɪt/

Phút

Hour(s)

/aʊr/

Giờ

Day(s)

/deɪ/

Ngày

Week(s)

/wiːk/

Tuần

Month(s)

/mʌnθ/

Tháng

Year(s)

/jɪr/

Năm

Weekend

/ˈwiːk.end/

Cuối tuần (Thứ 7 và nhà nhật)

Weekdays

/ˈwiːk.deɪ/

Những ngày vào tuần (Từ thứ hai đến thiết bị 5)


Quy tắc viết thứ, ngày, tháng tiếng Anh cho nhỏ xíu lớp 4

Viết hoa vần âm đầu

Các trường đoản cú vựng về ngày cùng tháng luôn luôn luôn viết hoa chữ cái đầu

Ex:

Monday, Sunday, Tuesday….

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Đông Ba Chỉ - Cách Làm Thịt Đông Ngon, Chuẩn Vị Miền Bắc

January, December, October,...

Sử dụng giới từ “ON” khi nói về ngày

Khi nói vào trong ngày nào, cần phải có giới từ bỏ ON đứng trước ngày

Ex:

I go to lớn school on monday

The festival will take place on 2nd of this month

Sử dụng giới trường đoản cú “IN” khi nói đến tháng (và năm)

Khi nói vào thời điểm tháng nào, cần phải có giới từ bỏ IN đứng trước tháng

Ex:

I was born in April

We will visit my grandparents in May

Dùng “ON” lúc nói về cả ngày và tháng

Nếu trong câu vừa gồm ngày, vừa tất cả tháng ta áp dụng giới trường đoản cú “on” phía trước

Ex:

Her birthday is on 2nd March

On 1st December

I was born on 6th April

Cách viết ngày, tháng, năm bằng tiếng Anh

Có các các khác nhau để học viên có thể miêu tả ngày tháng, năm trong giờ đồng hồ Anh. Bảng dưới đây đưa ra một vài cách thịnh hành để bé biết bí quyết viết ngày tháng. Trong đó có sự biệt lập giữa Anh Anh cùng Anh Mỹ (thứ tự ngày tháng khác nhau). Vì chưng vậy họ cần lưu ý những bí quyết viết này để hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng và phân biệt.


Các format ngày tháng

Cách viết theo giờ Anh Anh (British)

Day-month-year

(Ngày - mon - năm)

Cách viết theo tiếng Anh Mỹ (American)

Month-day-year

(Tháng - ngày - năm)

1

The first of May, 2022

May the first, 2022

2

1st May 2022

May 1st, 2022

3

1 May 2022

May 1, 2022

4

5

6


Chú ý:

Theo bảng trên, cách áp dụng số 2 cùng 3 sẽ trọng thể hơn các cách còn lại

Ở mỗi quốc gia hoàn toàn có thể có giải pháp viết ngày tháng không giống nhau. Vậy bí quyết viết ngày tháng, năm ra sao là chuẩn chỉnh quốc tế?

Học sinh gồm thể diễn tả theo phương pháp chung như sau:


Year - Month - Day


Mẫu câu giờ đồng hồ Anh lớp 4 về ngày tháng

Trong một số trường hợp, bọn họ cần hỏi về thời gian. Dưới đấy là một số mâu câu giúp bé bỏng hỏi về ngày tháng và cách trả lời rõ ràng ra sao.

Hỏi cùng trả lời bây giờ là ngày mấy trong giờ đồng hồ Anh?


Cách hỏi

Trả lời

1. What is the date today? từ bây giờ là ngày mấy?

2. What date is it today? bây giờ là ngày bao nhiêu?

1. It’s + the + ngày (số máy tự) + of + tháng.

Ví dụ:

It’s the Nineteenth of May: Ngày 19 mon 5

2. Day of the week + number of the day + Month + year (thứ + ngày + mon + năm)

Ví dụ: Today is Monday, 12th January, 2022


Hỏi và vấn đáp về ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh


Cách hỏi

Trả lời

When is your birthday? Sinh nhật chúng ta vào khi nào

When is her birthday? Sinh nhật cô ấy vào khi nào?

When is his birthday? Sinh nhật anh ấy vào lúc nào?

It’s + in + tháng.

Ví dụ: It’s in May (Sinh nhật tôi vào tháng 5)

It’s + on + the + ngày (dùng số thiết bị tự) + of + tháng

Ví dụ: It’s on the 2nd of January (Sinh nhật tôi vào ngày 2 mon 1)


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngày tháng

Exercise 1: Điền từ chính xác vào từng ô trống dưới đây

*

Exercise 2: vấn đáp một số câu hỏi sau

1/ If this month is May. Next month will be................

2/ Which day is missing:

Monday, ________ , Wednesday…

3/ August, September, __________ , November

4/ Before March is … .

Exercise 3: Điền số phù hợp vào ô trống sau

November has ___30__ days.

July has _____ days.

October has _____ days.

February has _____ days.

September has _____ days.

April has _____ days.

January has _____ days.

May has _____ days.

June has _____ days.

December has _____ days.

August has _____ days.

March has _____ days.

Exercise 4: Điền vào ô trống trong bảng bên dưới đây


We write

We say

12th July

The twelfth of july

6th April

The first of May

The fifteenth of October

12th/10


Exercise 5: những tháng dưới đây bị viết thiếu, các bạn hãy viết lại trường đoản cú đúng vào ô trống tương ứng

Jnr _____January____

Fbrry _________

Mrch _________

Prl _________

My _________

Jn _________

Jly _________

gst _________

Sptmbr _________

ctbr _________

Nvmbr _________

Dembr _________

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trong 2 THÁNG với chương trình chuẩn chỉnh Quốc tế. Đặc biệt!! tặng kèm ngay suất học tập studyinuk.edu.vn Class - Lớp học siêng đề cùng cô giáo trong nước và nước ngoài giúp bé học vui, tía mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả.

*