Bạn rất có thể có ưa thích cá nhân là hiển thị các giá trị bởi không vào một ô, hoặc chúng ta có thể sử dụng bảng tính tuân thủ theo đúng tập hòa hợp tiêu chuẩn format yêu cầu các bạn ẩn những giá trị bởi không. Bao gồm vài phương pháp để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bằng không.

Bạn đang xem: Ẩn giá trị bằng 0 trong excel 2010


*

Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bởi không (0) hiện trên các trang tính, thời điểm khác bạn lại cần hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá chỉ trị bởi không bên trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong những ô, hãy lựa chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) dưới dạng các ô trống, hãy bỏ chọn vỏ hộp kiểm Hiện số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Ẩn các giá trị bởi không trong những ô vẫn chọn

Các bước này giúp ẩn các giá trị bởi không trong số ô vẫn chọn bằng cách dùng một định hình số. Những giá trị ẩn chỉ xuất hiện thêm trong thanh phương pháp và không in ra. Nếu quý hiếm ở trong số những ô này gửi thành một quý hiếm khác không, thì giá bán trị này sẽ hiển thị trong ô cùng định dạng của chính nó sẽ giống như như định hình số thông thường.

Chọn rất nhiều ô bao gồm chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi bấm chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn những ô có những số ko (0) bị ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số khoác định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bằng không do công thức trả về

Chọn ô gồm chứa giá trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, bấm chuột mũi tên xung quanh Định dạng gồm Điều khiếu nại > quy tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, click chuột tab Phông.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF nhằm thực hiện làm việc này.

*

Dùng một công thức như vậy này nhằm trả về một ô trống khi quý giá là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách hiểu công thức. Nếu như 0 là hiệu quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bởi dấu ngoặc kép “”). Nếu điều ấy không đúng, hiển thị tác dụng của A2-A3. Nếu bạn không mong muốn ô trống mà muốn hiển thị một thứ gì đó khác số 0, để một lốt gạch nối "-" hoặc một ký kết tự khác giữa các dấu ngoặc kép.

Ẩn những giá trị bằng không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong đội PivotTable, hãy bấm vào mũi tên sát bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi bí quyết hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị cố cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng các ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký kết tự trong hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong các ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bằng không (0) hiện tại trên các trang tính, thời gian khác các bạn lại bắt buộc hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá bán trị bởi không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn đến trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện giữa những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bởi không bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng định hình số để ẩn những giá trị bằng không trong các ô đang chọn

Thực hiện tại theo các bước này nhằm ẩn những giá trị bằng không vào ô vẫn chọn. Nếu cực hiếm ở trong những ô này gửi thành quý giá khác không, định dạng của cực hiếm đó sẽ tựa như như format số thông thường.

Chọn phần đông ô bao gồm chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm ẩn chỉ xuất hiện thêm trong thanh công thức — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — với không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, lựa chọn các ô, rồi dấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong team Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn những giá trị bằng không vày một phương pháp trả về

Chọn ô tất cả chứa giá chỉ trị bởi không (0).

Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng phép tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Xem thêm: Cách Để Nhớ Lâu Nhất - Cách Để Học Sao Cho Nhớ Lâu: 14 Bước (Kèm Ảnh)

Sử dụng cách làm để hiển thị các số không bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Để triển khai tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ đọc hơn nếu như bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thứ hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về vệt gạch ngang khi cực hiếm là không (-)

Để biết thêm tin tức về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn những giá trị bằng không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi tên ngoại trừ Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi triển khai một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị nuốm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa gần như ký tự vào hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện trên các trang tính, thời điểm khác bạn lại bắt buộc hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bằng không bên trên trang tính

Bấm vào studyinuk.edu.vn Office mục ,

*
, nhấp chuột Excel chọn ,rồi bấm chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) trong số ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong những ô sẽ chọn

Thực hiện theo các bước này nhằm ẩn những giá trị bởi không trong ô sẽ chọn. Nếu quý hiếm ở trong những ô này đưa thành quý hiếm khác không, định dạng của quý giá đó sẽ giống như như format số thông thường.

Chọn hồ hết ô có chứa những giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong đội Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong list Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý giá bị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công

*
— hoặc vào ô nếu như bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, cùng bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng format có điều kiện để ẩn những giá trị bởi không vì chưng một công thức trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong team Kiểu, click chuột mũi tên bên cạnh Định dạng Có đk > phép tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, hãy lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong vỏ hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng bí quyết để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ hiểu hơn nếu bạn coppy nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm rứa nào để sao chép ví dụ?

Chọn lấy ví dụ như trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


*

Chọn một lấy ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo thành một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến hóa giữa xem công dụng và coi công thức trả về kết quả, dìm CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> team Kiểm nghiệm công thức > hiện nay Công thức.

Sau khi xào nấu ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho tương xứng với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thiết bị hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong report PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy click chuột mũi tên quanh đó Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị cụ cho lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng ô trống, xóa phần nhiều ký tự trong hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.