*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Muốn lựa chọn hai khối ko kề nhau ta nhấn đề nghị nhấn giữ lại phím:

A. Alternative text B. Shift C. Ctrl D. Enter giúp mình bài này với nha. Cảm ơn! Ai làm nhanh mình tích nha


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Để chọn những khối không ngay cạnh nhau ta thực hiện?A. Nhận phím AltB. Thừa nhận phím EnterC. Nhấn phím ShiftD.Nhấn phím Ctrl


Để chọn các khối không gần kề nhau ta thực hiện?A. Dìm phím AltB. Nhận phím EnterC. Nhấn phím ShiftD.Nhấn phím Ctrl


Mong các bạn giúp mình mai bản thân thi ờiCâu 1: ý muốn chọn đồng thời các khối không giống nhau, em thừa nhận giữ phím nào?A. Ctrl. B. Alt. C. Shift. D. Enter.Câu 2: Trong lịch trình bảng tính ở chính sách ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề nào của ô tính?A. Lề trái. B. Lề phải. C. Lề trên. D. Lề...

Bạn đang xem: Muốn chọn hai khối không kề nhau ta nhấn


Mong các bạn giúp bản thân mai bản thân thi ời

Câu 1: muốn chọn đồng thời nhiều khối không giống nhau, em dấn giữ phím nào?

A. Ctrl. B. Alt. C. Shift. D. Enter.

Câu 2: Trong lịch trình bảng tính ở chế độ ngầm định tài liệu số được căn thẳng lề nào của ô tính?

A. Lề trái. B. Lề phải. C. Lề trên. D. Lề dưới.

Câu 3: mang sử đề xuất tính tổng giá trị trong số ô C3 với D4, kế tiếp nhân với giá trị trong ô B3. Bí quyết nào sau đấy là đúng?

A. =(C3+D4)B3 B. =(C3+D4)xB3 C. =C3+D4*B3 D. =(C3+D4)*B3

Câu 4 : Trong những phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Excel. B. MicroSoft Access. C. MicroSoft power Point. D.MicroSoft Word

...............................HẾT..............................


#Tin học lớp 7
6
Nguyễn Quỳnh Anh

A

B

D

A


Đúng(1)
Nguyễn Hà Giang

C1:A. Ctrl.

C2:B.

C3: D. =(C3+D4)*B3

C4:A. MicroSoft Excel.


Đúng(0)
Câu 2.11. Nếu còn muốn chọn đồng thời nhiều khối rời nhau em sử dụng phím nào?a. Nhấn phím Esc b. Dấn phím Ctrl c. Nhận phím Enter d. Dìm phím...
Đọc tiếp

Câu 2.11. nếu muốn chọn đồng thời các khối rời nhau em sử dụng phím nào?

a. Dìm phím Esc b. Nhấn phím Ctrl

c. Dìm phím Enter d. Dìm phím Shift


#Tin học tập lớp 7
1
︵✿h̾ồn̾g̾ x̾i̾n̾h̾ g̾ái̾‿✿

B


Đúng(2)

Muốn chọn hai khối không kề nhau ta nhấn bắt buộc nhấn giữ phím:

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. Enter


#Tin học lớp 7
2
Đỗ người đẹp ngọc trinh

Đáp án C


Đúng(0)
Đỗ nam giới Anh

đáp án c


Đúng(0)

Muốn chọn hai khối ko kề nhau ta nhấn đề xuất nhấn giữ lại phím:

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. Enter


#Tin học tập lớp 7
1
Đỗ người đẹp ngọc trinh

Đáp án C


Đúng(0)
Câu 7: nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối không giống nhau, ta lựa chọn khối đầu tiên rồi…A. Thừa nhận giữ phím Delete và lần lượt chọn những khối tiếp theo.B. Nhấn giữ phím Shift cùng lần lượt chọn các khối tiếp theo.C. Nhấn giữ phím Ctrl cùng lần lượt chọn những khối tiếp theo.D. Nhận giữ phím alt và theo thứ tự chọn những khối tiếp theo.Câu 8: mang lại ô tính D5:A. Ô nằm trong cột D hàng 5.B. Ô nằm trên cột 5 sản phẩm DC. Ô nằm trên...
Đọc tiếp

Câu 7: Nếu mong muốn chọn đồng thời các khối không giống nhau, ta lựa chọn khối trước tiên rồi…

A. Dấn giữ phím Delete và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

B. Dìm giữ phím Shift cùng lần lượt chọn các khối tiếp theo.

C. Dấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn những khối tiếp theo.

D. Dấn giữ phím alt và theo thứ tự chọn những khối tiếp theo.

Xem thêm: Học Cách Để Nói Chuyện Hài Hước Thông Minh Bạn Nên Bỏ Túi, Học Cách Nói Chuyện Hài Hước Tự Nhiên

Câu 8: Cho ô tính D5:

A. Ô vị trí cột D hàng 5.

B. Ô nằm trong cột 5 mặt hàng D

C. Ô ở trên sản phẩm 5. D. Ô nằm trong cột D

Câu 9: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, công dụng là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 10: Có thể quan lại sát ở chỗ nào trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay cất giá trị rõ ràng :

A. Thanh phương pháp B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Vỏ hộp tên.


#Tin học tập lớp 7
2
Nguyễn Thảo Trang

C


Đúng(2)
20. Nguyễn Xuân Kiên

d


Đúng(0)
Câu 19: nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta lựa chọn khối thứ nhất rồi…A. Thừa nhận giữ phím Delete và lần lượt chọn những khối tiếp theo.B. Nhấn giữ phím Shift và lần lượt chọn những khối tiếp theo.C. Dìm giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.D. Dấn giữ phím alt và theo lần lượt chọn những khối tiếp theo.Câu 20: cho ô tính D5:A. Ô nằm trên cột D sản phẩm 5.B. Ô vị trí cột 5 hàng DC. Ô nằm trên...
Đọc tiếp

Câu 19: Nếu ước ao chọn đồng thời các khối không giống nhau, ta chọn khối trước tiên rồi…

A. Dìm giữ phím Delete với lần lượt chọn những khối tiếp theo.

B. Thừa nhận giữ phím Shift và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

C. Dấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

D. Nhận giữ phím alt và theo lần lượt chọn những khối tiếp theo.

Câu 20: Cho ô tính D5:

A. Ô vị trí cột D mặt hàng 5.

B. Ô vị trí cột 5 hàng D

C. Ô nằm trên sản phẩm 5. D. Ô nằm ở cột D

Câu 21: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, tác dụng là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 22: Có thể quan lại sát ở chỗ nào trên trang tính để hiểu rằng một ô chứa công thức hay cất giá trị ví dụ :

A. Thanh chính sách B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Vỏ hộp tên.


#Tin học lớp 7
1
Nguyễn Thảo Trang

19 C

20 A

21 ...

22 B


Đúng(1)

Muốn chọn đồng thời các khối ta nhấn giữ phím gì ?

A. Shift. B. Ctrl

C. Delete. D. Backspace


#Tin học tập lớp 7
11
Nguyen Kim Anh

B

*


Đúng(0)
Đời về cơ bản là buồn... Cười!!!

Muốn lựa chọn đồng thời các khối ta thừa nhận giữ phím gì ?

A. Shift. B. Ctrl

C. Delete. D. Backspace


Đúng(1)
Câu 42: nếu lọc đồng thời những khối ô khác nhau, ta lựa chọn khối trước tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn những khối ô tiếp theo: A. Alt; B. Ctrl ;C. Shift; D. Phím làm sao cũng...
Đọc tiếp

Câu 42: nếu tìm đồng thời các khối ô khác nhau, ta chọn khối thứ nhất và nhấn lựa chọn phím nào nhằm lần lượt chọn những khối ô tiếp theo:

A. Alt; B. Ctrl ;

C. Shift; D. Phím nào cũng được.


#Tin học lớp 7
2
Trịnh Thuỳ Linh

B


Đúng(0)
Leonor

B


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

studyinuk.edu.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn nhiệt tình ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng