Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, phương pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt mặt của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và diện tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật gồm chiều dài là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- ao ước tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, search chu vi đáy hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tra cứu tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng cầm cố vào cách làm để tìm những đại lượng chưa biết.

Ví dụ. mang lại hình hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi mặt dưới bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần khẳng định xem diện tích cần kiếm tìm là diện tích s xung xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng mẫu mã hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, độ cao 4m. Tín đồ ta mong muốn quét vôi những bức tường bao bọc và trằn của căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của hộ gia đình đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Căn Lề Excel 2010, Cách Căn Lề Chuẩn Trong Excel Chi Tiết

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9m, chiều rộng hèn chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Fan ta buộc phải quét vôi tường và trần nhà trong hộ gia đình đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng không nắp bản thiết kế hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài và kém chiều nhiều năm 1,2m, độ cao dài 1,5m. Người ta đánh cả phương diện trong cùng mặt xung quanh của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn sẽ sơn ngừng cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều rộng 4dm, chiều cao 3,5dm và diện tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm 2 mẫu thùng hình lập phương bởi sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải cần cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả bên trong và phía bên ngoài 2 loại thùng kia thì bắt buộc mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì phải 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích s xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10. Một phòng họp hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là , chiều rộng hèn chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Tín đồ ta ước ao quét vôi trần nhà và tư bức tường phía vào phòng. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, studyinuk.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng ngay miễn phí tổn khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho nhỏ và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!