Microsoft Excel là 1 trong những công cụ đo lường và thống kê rất quan trọng đối với hồ hết người làm việc trong văn phòng. Hiện tại, thì Microsoft quá những phiên phiên bản 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đã có khá nhiều hàm bí quyết giúp cho công việc tính toán trở nên nhẹ nhàng và dễ ợt hơn lúc nào hết.

Bạn đang xem: Các hàm nâng cao trong excel 2010


Sự phong phú về hàm và công thức là một lợi mặc dù thế cũng là một trong nhược điểm do không ai có thể nhớ không còn 1 dịp mấy trăm hàm cùng lúc và biện pháp sử dụng. Chính vì vậy, mình vẫn phân chia các hàm Excel mang lại từng đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Trong nội dung bài viết này mình đã tổng phù hợp 8 hàm cơ bạn dạng và 43 hàm nâng cao dành cho các anh chị em kế toán.


*

hàm excel thông dụng giành cho kế toán


*

*

*

*

Hàm Excel nâng cao dành cho kế toán

I. HÀM LOGIC

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC

4. Hàm ABS – lấy giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài – Cú pháp: ABS(Number) – Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay là một biểu thức. – Ví dụ: =ABS(A5 + 5) 5. Power nguồn – Hàm trả về lũy quá của một số. – Cú pháp: POWER(Number, Power) – những tham số: Number: Là một số trong những thực mà bạn có nhu cầu lấy lũy thừa. – Power: Là số mũ. – ví dụ như = POWER(5,2) = 25 6. Hàm sản phẩm – chúng ta cũng có thể sử dụng hàm PRODUCT thế cho toán tử nhân * nhằm tính tích của một dãy. – Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân. 7. Hàm gian lận – Lấy giá trị dư của phép chia. – Cú pháp: MOD(Number, pisor) – những đối số: Number: Số bị chia. – pisor: Số chia. 8. Hàm ROUNDUP – làm tròn một số. – Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– các tham số: Number: Là một trong những thực mà bạn muốn làm tròn lên. – Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – ví như Num_digits > 0 sẽ làm cho tròn phần thập phân. – ví như Num_digits = 0 sẽ có tác dụng tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất. – giả dụ Num_digits 9. Hàm EVEN – làm cho tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất. – Cú pháp: EVEN(Number) – tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. – Chú ý: – giả dụ Number không hẳn là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE! 10. Hàm ODD – làm cho tròn lên thành số nguyên lẻ sát nhất. – Cú pháp: ODD(Number) – Tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. 11. Hàm ROUNDDOWN – có tác dụng tròn xuống một số. – Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits) – các tham số: giống như như hàm ROUNDUP.


III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Team hàm tính tổng 12. Hàm SUM – Cộng toàn bộ các số trong một vùng tài liệu được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là những số đề nghị tính tổng. 13. Hàm SUMIF – Tính tổng của các ô được chỉ định vì chưng những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào. – Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) – các tham số: Range: Là dãy mà bạn có nhu cầu xác định. – Criteria: những tiêu chuẩn mà ý muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi. – Sum_range: Là các ô thực sự bắt buộc tính tổng. – Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,” – Tính tổng của những giá trị vào vùng từ B2 mang lại B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi 10. B. Nhóm hàm tính quý hiếm trung bình 14. Hàm AVERAGE – Trả về gi trị trung bình của các đối số. – Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2 … là các số phải tính giá trị trung bình. 15. Hàm SUMPRODUCT – đem tích của các dãy gửi vào, tiếp đến tính tổng của các tích đó. – Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) – những tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn có nhu cầu nhân tiếp nối tính tổng những tích. – Chú ý: – các đối số trong những dãy đề nghị cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về quý giá lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất 16. Hàm MAX – Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập. – Cú pháp: MAX(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá bán trị lớn số 1 ở vào đó. 17. Hàm LAGRE – tra cứu số lớn thứ k trong một dãy được nhập. – Cú pháp: LARGE(Array, k) – các tham số: Array: là một mảng hoặc một vùng dữ liệu. – k: Là vẻ bên ngoài của số bạn muốn tìm tính từ lúc số lớn số 1 trong dãy. 18. Hàm MIN – Trả về số nhỏ dại nhất trong hàng được nhập vào. – Cú pháp: MIN(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị bé dại nhất ở trong đó. 19. Hàm SMALL – tìm kiếm số nhỏ dại thứ k trong một dãy được nhập vào. – Cú pháp: SMALL(Array, k) – những tham số: Array: là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu. – k: Là kiểu dáng của số mà bạn muốn tìm tính từ lúc số nhỏ nhất vào dãy. D. Team hàm đếm tài liệu 20. Hàm COUNT – Hàm COUNT đếm những ô chứa tài liệu kiểu số vào dãy. – Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)


– các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 21. Hàm COUNTA – Đếm toàn bộ các ô đựng dữ liệu. – Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …) – những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 22. Hàm COUNTIF – Hàm COUNTIF đếm những ô đựng giá trị số theo một đk cho trước. – Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) – những tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. – Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 gồm chứa số to hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI

23. Hàm LEFT – Trích các ký tự phía bên trái của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) – các đối số: Text: Chuỗi văn bản. – Num_Chars: Số cam kết tự hy vọng trích. – Ví dụ: =LEFT(Tôi thương hiệu là,3) = “Tôi” 24. Hàm RIGHT – Trích những ký trường đoản cú bên buộc phải của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) – những đối số: tựa như hàm LEFT. – Ví dụ: =RIGHT(Tôi thương hiệu là,2) = “là”

25. Hàm MID – Trích các ký tự từ bỏ số bước đầu trong chuỗi được nhập vào. – Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars) – các đối số: Text: chuỗi văn bản. – Start_num: Số đồ vật tự của ký tự ban đầu được trích. – Num_chars: Số ký kết tự nên trích. 26. Hàm UPPER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. – Cú pháp: UPPER(Text) 27. Hàm LOWER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. – Cú pháp: LOWER(Text) 28. Hàm PROPER – Đổi ký từ trên đầu của từ vào chuỗi thành chữ hoa. – Cú pháp: PROPER(Text) – Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A” 29. Hàm TRIM – cắt bỏ những ký tự trắng sinh sống đầu chuỗi và cuối chuỗi. – Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

30. Hàm DATE – Hàm Date trả về một chuỗi trình diễn một giao diện ngày sệt thù. – Cú pháp: DATE(year,month,day) – các tham số:

– Year: diễn đạt năm, hoàn toàn có thể từ 1 mang lại 4 chữ số. Nếu khách hàng nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ) – Month: diễn tả tháng vào năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ auto tính thêm các tháng mang đến số miêu tả năm. – Day: miêu tả ngày trong tháng. Giả dụ Day to hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ auto tính thêm ngày cho số biểu đạt tháng. Lưu ý: – Excel tàng trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì chưng vậy rất có thể sử dụng những phép toán cộng (+), trừ (-) mang đến kiểu ngày.(Ví dụ) 31. Hàm DAY – Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày gửi vào. Quý giá trả về là một số kiểu Integer sinh hoạt trong khoảng từ một đến 31. – Cú pháp: DAY(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, rất có thể là một hàm DATE hoặc công dụng của một hàm hay công thức khác. 32. Hàm MONTH – Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Cực hiếm trả về là một vài ở trong tầm 1 mang lại 12. – Cú pháp: MONTH(Series_num) – Tham số: – Series_num: là một chuỗi ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc công dụng của một hàm hay bí quyết khác. 33. Hàm YEAR – Trả về năm tương xứng với chuỗi ngày chuyển vào. Year được trả về là một trong kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.

Xem thêm: Cách Làm Mất Dấu Gạch Đỏ Trong Word, Làm Mất Dấu Gạch Đỏ Dưới Chữ Trong Word

– Cú pháp: YEAR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: là một trong dữ liệu dạng hình ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay bí quyết khác 34. Hàm TODAY – Trả về ngày hiện thời của hệ thống. – Cú pháp: TODAY() – Hàm này không tồn tại các đối số. 35. Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ vật dụng trong tuần. – Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type) – các đối số: – Serial: một số hay quý giá kiểu ngày. – Return_type: hướng dẫn và chỉ định kiểu dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN

36. Hàm TIME – Trả về một chuỗi trình diễn một kiểu thời hạn đặc thù. Quý giá trả về là một vài trong khoảng từ 0 mang lại 0.99999999, diễn tả thời gian tự 0:00:00 đến 23:59:59. – Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second) – những tham số: Được tính tựa như ở hàm DATE. – Hour: diễn đạt giờ, là một số từ 0 đến 32767. – Minute: mô tả phút, là một vài từ 0 cho 32767. – Second: diễn tả giây, là một số từ 0 mang lại 32767. 37. Hàm HOUR – Trả về giờ trong thời gian ngày của dữ liệu kiểu giờ đưa vào. Quý giá trả về là một trong những kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) mang đến 23 (11:00P.M).

– Cú pháp: HOUR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như: – Một chuỗi kí tự bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) – một số trong những thập phân (ví dụ 0,2145 biểu đạt 5:08 AM) – tác dụng của một công thức hay là 1 hàm khác. 38. Hàm MINUTE – Trả về phút của tài liệu kiểu Time chuyển vào. Quý giá trả về là một trong những kiểu Integer trong tầm từ 0 mang lại 59. – Cú pháp: MINUTE(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tựa như như trong bí quyết HOUR. 39. Hàm SECOND – Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là 1 trong kiểu Integer trong khoảng từ 0 mang lại 59. – Cú pháp: SECOND(Serial_num) – Tham số: Serial_num: giống như như trong công thức HOUR. 40. Hàm NOW – Trả về ngày giờ bây giờ của hệ thống. – Cú pháp: NOW() – Hàm này không có các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU

41. Hàm VLOOKUP – tìm thấy một cực hiếm khác vào một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị vào cột trước tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số: – Lookup Value: giá trị nên đem ra so sánh để kiếm tìm kiếm. – Table array: Bảng chứa tin tức mà tài liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu hay đối. – Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng làm so sánh bắt buộc được bố trí tăng dần. – Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn có nhu cầu lấy trong phép so sánh. – Range lookup: là một trong giá trị luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị đúng đắn hoặc tìm quý hiếm gần đúng. + trường hợp Range lookup là TRUE hoặc quăng quật qua, thì quý hiếm gần đúng được trả về. Chú ý: – Nếu giá trị Lookup value nhỏ tuổi hơn giá trị nhỏ dại nhất vào cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A. – Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) – tìm một giá chỉ trị bởi giá trị nghỉ ngơi ô F11 vào cột máy nhất, với lấy giá chỉ trị khớp ứng ở cột thiết bị 2.

42. Hàm HLOOKUP – tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong số 1 tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – những tham số tựa như như hàm VLOOKUP. 43. Hàm INDEX – Trả về một giá chỉ trị hay 1 tham chiếu mang lại một quý giá trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu. – Cú pháp:

– INDEX(Array,Row_num,Col_num) – các tham số: – Array: là một trong những vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến. – giả dụ Array chỉ cất một hàng cùng một cột, thông số Row_num hoặc Col_num khớp ứng là tùy ý. – giả dụ Array có khá nhiều hơn một mặt hàng hoặc một cột thì duy nhất Row_num hoặc Col_num được sử dụng. – Row_num: chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ lỡ thì Col_num là bắt buộc. – Col_num: lựa chọn cột trong Array. Ví như Col_num được bỏ qua mất thì Row_num là bắt buộc.