Trong phần trăm thống kê việc xác minh độ lệch khớp ứng giữa các mẫu rất sâu sắc và cụ thể tuy nhiên vẫn tồn tại xảy ra một vài nhầm lẫn. Thời điểm này, bạn hãy dùng hàm STDEV để ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu mã đó, trong số ấy độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của những giá trị so với cái giá trị trung bình. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách áp dụng hàm STDEV nhé.

Bạn đang xem: Độ lệch chuẩn trong excel

1. Kết cấu hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Chúng ta có thể thay thế những giá trị riêng lẻ bởi 1 mảng đối kháng hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Xem thêm: Cách Viết Kịch Bản Thành Công, 5 Bí Quyết Viết Kịch Bản Truyền Thông Thành Công

Các giá trị xúc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tuyệt giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là chủng loại average(number1,number2,…) với n là kích thước mẫu.

2. Cách áp dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: đối chiếu biến động lợi nhuận trong 3 năm của các món đồ sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) trên ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta chiếm được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép công thức xuống những ô bên dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các sản phẩm còn lại

*

Từ tác dụng trên ta thấy lệch giá của Rượu vodka Lạc Hồng là bất biến nhất vì có độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Lợi nhuận của Nước khoáng bất ổn nhất do có độ lệch chuẩn chỉnh lớn nhất.

Như vậy, nội dung bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách áp dụng hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc chúng ta thành công!