*

Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô yêu cầu sửa.

B. Nháy nút loài chuột trái

C. Nháy đúp chuột yêu cầu vào ô nên sửa

D. Nháy nút con chuột phải


*

*

Câu 13. Giao của một hàng cùng một cột được điện thoại tư vấn là:A. Khối B. Sản phẩm C. Ô D. CộtCâu 14. Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:A. Nháy đúp loài chuột vào ô đề xuất sửa B. Nháy nút con chuột tráiC. Nháy lưu ban chuột đề nghị vào ô đề nghị sửa D. Nháy nút chuột phảiCâu 15. Màn hình làm việc của Excel khác màn hình làm việc của Word là có có:A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.C. Tha...

Bạn đang xem: Để sửa dữ liệu đầu tiên ta thực hiện


Câu 13. Giao của một hàng và một cột được call là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp chuột vào ô nên sửa B. Nháy nút chuột trái

C. Nháy đúp chuột yêu cầu vào ô đề nghị sửa D. Nháy nút loài chuột phải

Câu 15. Màn hình thao tác của Excel khác màn hình thao tác làm việc của Word là gồm có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 16. Để tiến hành của phép tính (15+3):52 ta nhập như vậy nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa nhỏ trỏ con chuột tại ô đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc mang đến ô ở góc đối diện

Câu 18. Để chọn 1 khối bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa nhỏ trỏ chuột tại ô đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá chỉ trị trong số ô C1 với C2, sau đó chia mang đến giá trị vào ô B3. Phương pháp nào đúng trong các công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20.

Xem thêm: Cách Giáo Dục Trẻ 18 -24 Tháng Tuổi, Cách Giáo Dục Trẻ 18

 Để lựa chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột.

C. Đưa bé trỏ con chuột tại nơi đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát điểm từ một ô góc mang đến ô ở góc đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho kết quả bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các bước nhập công thức vào ô tính:

A. Gõ vết = → nhập cách làm → chọn ô tính → thừa nhận Enter

B. Gõ lốt = → chọn ô tính → nhập công thức → dấn Enter

C. Chọn ô tính → gõ vệt = → nhập bí quyết → thừa nhận Enter

D. Chọn ô tính → nhập bí quyết → gõ vệt = → nhấn Enter

Câu 23. Đưa bé trỏ chuột mang đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút tên cột chính là thao tác:

A. Chọn một hàng B. Chọn một cột

C. Lựa chọn 1 ô D. Lựa chọn 1 khối

Câu 24. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì hiệu quả trong ô tính đó sẽ là:

A. Trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang được kích hoạt gồm gì khác so với những ô tính còn lại?

A. Được tô color đen.

B. Bao gồm con trỏ chuột phía trong đó.

C. Gồm đường viền đường nét đứt xung quanh.

D. Bao gồm viền đậm xung quanh.

Câu 26. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì kết quả trong ô tính này sẽ là:

A. Trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử yêu cầu tính tổng giá trị những ô A1 với C1, tiếp nối nhân với cái giá trị vào ô B1. Công thức nào trong những các phương pháp sau đây là đúng?