Công nghệ chế tạo máy là ngành vận dụng các nguyên tắc vật lý để tạo thành các một số loại máy móc, thiết bị, đồ vật dụng hữu ích giao hàng cho đời sống và phân phối như: ô tô, thứ bay, robot, các hệ thống gia sức nóng và làm lạnh, vật dụng sản xuất, vật dụng gia đình, vũ khí,... Với sự cải cách và phát triển của cuộc sống hiện đại, khi yêu ước tăng năng suất lao động ngày càng nâng cao, đòi hỏi máy móc, thiết bị bắt buộc gọn nhẹ, linh động và tối ưu thì vai trò của tập thể nhóm ngành cơ khí theo đó càng trở nên đặc biệt hơn.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO