Ta phát hiện nhiều vật trong cuộc sống có bản thiết kế trụ nhưng không nhiều người biết công thức tính thể tích hình trụ? diện tích xung quanh hình trụ? diện tích s toàn phần hình trụ? tuy vậy những phương pháp này được ứng dụng tương đối nhiều trong cuộc sống. Nếu như bạn đang vồ cập thì xem bài viết chi tiết tiếp sau đây để đọc thêm


1. Hình tròn trụ là gì?

Khi ta con quay một hình chữ nhật ABCD xung quang một cạnh thắt chặt và cố định (giả sử AB gắng định) sẽ cho 1 hình trụ hay còn gọi là khối trụ tròn xoay.

Bạn đang xem: Tính diện tích đáy hình trụ

*

2.

Xem thêm: Cách Làm Rau Câu 3D Bằng Muỗng, 5 Cách Làm Rau Câu 3D Chỉ Trong 15 Phút 12 / 2022

Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ tròn là: V = π.r2.h

*

trong đó:

V: thể tích hình tròn (thể tích khối trụ tròn xoay)r = O1M: buôn bán kính hình trụ mặt trụh: chiều cao của hình trụ.π = 3,1416

3. Diện tích

a) diện tích xung xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ tròn: Sxung quanh = 2π.r.h

Trong đó

Sxung quanh: diện tích xung quanh hình trụ (diện tích xung quanh khối trụ tròn xoay)r = O1M: phân phối kính hình tròn trụ mặt trụh: độ cao của hình trụ.π = 3,1416

b) diện tích s 2 đáy hình trụ

Do đáy tất cả dạng hình tròn nên diện tích s tổng của hai lòng là Sđáy = 2.π.r2.

c) diện tích s toàn phần 

Diện tích toàn phần = diện tích s xung quanh + diện tích s của 2 đáy

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy = 2π.r.h + 2.π.r2 = 2π.r.( h + r)

=> cách làm tính diện tích s toàn phần của hình tròn trụ tròn: Stoàn phần = 2π.r.( h + r)

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích hình trụ

a) r = 3 cm, h = 10 cm

b) r = 2 cm, h = 0,3 m

d) r = 40 mm, h = 6 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề

r = 3 cmh = 10 cm

Công thức tính thể tích hình tròn V = π.r2.h = π.32.10 = 90π (cm3)

b) Ta có

r = 2 cmh = 0,3 m = 30 cm

Dựa vào cách làm tính thể tích hình tròn tròn: V = π.r2.h = π.22.30 = 120π (cm3)

d) Ta thấy

r = 40 mm = 4 cmh = 6 cm

Dựa vào cách tính thể tích hình tròn trụ tròn V = π.r2.h = π.42.6 = 96π (cm3)

Ví dụ 2: Một khối trụ tròn xoay có

a) r = 1 cm, h = 5 cm

b) r = 3 mm, h = 1 cm

c) r = 2 cm, h = 0,08 m

Hãy tính

diện tích bao quanh hình trụ tròn xoay?diện tích toàn phần hình trụ?

Hướng dẫn giải

a) Ta thấy

r = 1 cmh = 5 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích bao quanh của hình tròn tròn xoay: Sxung xung quanh = 2π.r.h = 2π.1.5 = 10π (cm2)Dựa vào công thức diện tích đáy hình trụ: Sđáy = 2.π.r2 = 2.π.12 = 2π (cm2)Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.1.(5 + 1) = 12π (cm2)

b) Đổi đối chọi vị

r = 3 milimet = 0,3 cmh = 1 cm

Dựa vào lý thuyết

Cách tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ theo công thức: Sxung quanh = 2π.r.h = 2π.0,3.1 = 0,6π (cm2)Công thức tính diện tích khối trụ tròn luân phiên Sđáy = 2.π.r2 = 2π.0,32 = 1,8π (cm2)Công thức tính diện tích toàn phần của khối hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π..() = π (cm2)

c) Ta thấy

r = 2 cmh = 0,08 m = 8 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích bao phủ hình trụ tròn luân phiên Sxung quanh = 2π.r.h = 2π.2.8 = 32π (cm2)Diện tích lòng khối hình tròn Sđáy = 2.π.r2 = 2π.22 = 8π (cm2)Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.2.(2 + 8) = 40π (cm2)

 

Qua bài viết này mong muốn đã khiến cho bạn hiểu được hình trụ cũng tương tự biết phương pháp tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ.