- khối lượng riêng của một chất được xác minh bằng trọng lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1 m3) chất đó:


KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Cân nặng riêng

- trọng lượng riêng của một hóa học được xác minh bằng cân nặng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

(D= dfracmV).

Bạn đang xem: Khối lượng riêng công thức

Đơn vị cân nặng riêng là kg/ m3.

2.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Enough Là Gì? Cấu Trúc Enough Chi Tiết Trong Tiếng Anh

Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng rẽ của một chất được khẳng định bằng trọng lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1m3) hóa học đó:

(d =dfracPV).

3. cách làm tính trọng lượng riêng biệt theo cân nặng riêng: (d= 10D). 

studyinuk.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp studyinuk.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã sử dụng studyinuk.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép studyinuk.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.