Định nghĩa mặt đường trung tuyến đường là gì? tính chất của mặt đường trung tuyến? bí quyết tính độ dài đường trung tuyến? Đặc điểm của đường trung tuyến? kim chỉ nan và những dạng bài tập về tư tưởng đường trung tuyến?… Hãy thuộc studyinuk.edu.vn tìm hiểu cụ thể về chủ đề đường trung tuyến cũng như những nội dung liên quan qua bài viết cụ thể dưới đây nhé!. 


Mục lục

5 Định nghĩa mặt đường trung đường trong tam giác quánh biệt7 một vài bài tập con đường trung tuyến đường lớp 78 những dạng toán thường gặp mặt về con đường trung tuyến

Định nghĩa mặt đường trung tuyến đường là gì? 

Đường trung tuyến đường của một đoạn thẳng là 1 đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bạn đang xem: Định nghĩa đường trung tuyến


Định nghĩa đường trung con đường của tam giác

Trong hình học tập thì đường trung tuyến đường của một tam giác được định nghĩa là 1 trong những đoạn trực tiếp nối trường đoản cú đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Từng tam giác sẽ sở hữu được 3 đường trung tuyến.

Ví dụ:

*
Định nghĩa đường trung tuyến đường của tam giác

Theo như hình vẽ trên thì các đoạn trực tiếp AI, CN, BM đã là 3 trung tuyến của tam giác ABC.

Tính hóa học của con đường trung tuyến trong tam giác

Ba đường trung tuyến đường của tam giác thuộc đi qua một điểm. Điểm đó biện pháp đỉnh một khoảng bằng (frac23) độ dài con đường trung tuyến trải qua đỉnh ấy.Giao điểm của ba đường trung tuyến call là trọng tâm.Vị trí của giữa trung tâm tam giác: trung tâm của một tam giác bí quyết mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Ví dụ:

*
Tính chất đường trung đường trong tam giác

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, ABC có những trung con đường AI, BM, công nhân thì ta sẽ sở hữu được biểu thức:

(fracAGAI) = (fracBGBM) = (fracCGCN) = (frac23)

Một số định lý con đường trung đường trong tam giác

Thực hành: cắt một tam giác bằng giấy. Gấp lại để xác minh trung điểm một cạnh của nó. Kẻ đoạn trực tiếp nối trung điểm đó với đỉnh đối diện. Bằng phương pháp tương tự, hãy vẽ tiếp hai đường trung đường còn lại.

Quan giáp tam giác vừa cắt (trên này đã vẽ ba đường trung tuyến). đến biết: tía đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi sang một điểm xuất xắc không?

 Định lý 1: bố đường trung tuyến của một tam giác cùng đi sang 1 điểm. điểm gặp gỡ nhau của 3 đường trung tuyến call là trung tâm (centroid) của tam giác đó.

Định lý 2: Đường trung tuyến của tam giác phân chia tam giác ấy thành nhị tam giác có diện tích bằng nhau. Cha trung tuyến chia tam giác thành 6 tam giác nhỏ với diện tích bằng nhau.

Ví dụ minh họa:

*

Tam giác (Delta ABC) tất cả D, E, F là BC, CA, AB. Khi ấy AD, BE, CF theo thứ tự là các đường trung tuyến khởi nguồn từ ba đỉnh A, B, C. AD, BE, CF đồng quy sinh hoạt G.

Ta bao gồm G là giữa trung tâm của tam giác (Delta ABC).

Theo định nghĩa, AE=EC, CD=DB, BF= FA, vì đó:

(SDelta AGE=SDelta CGE;SDelta BGD=SDelta CGD; SDelta AGF=SDelta BGF ) trong số ấy kí hiệu (SDelta ABC ) là diện tích của tam giác ABC.

Điều này đúng bởi trong những trường thích hợp hai tam giác bao gồm chiều nhiều năm đáy bởi nhau, và bao gồm cùng con đường cao từ đáy, mà diện tích s của một tam giác thì bằng 50% chiều dài đáy nhân với con đường cao, khi đó hai tam giác ấy có diện tích s bằng nhau.

Chúng ta có: 

(SDelta ACG=SDelta ACD-SDelta CGD;SDelta ABG=SDelta ABD-SDelta BGD )

Do đó ta gồm :(SDelta ABG=SDelta ACG) và (SDelta DBG=SDelta DCG); (SDelta CDG=frac12SDelta ACG)

Do (SDelta BGF=SDelta AGF), (SDelta AGF=frac12SDelta ACG=SDelta BGF=frac12SDelta BCG)

Do vậy, (SDelta AFG=SDelta BFG=SDelta BGD=SDelta CGD)

Sử dụng cùng phương thức này. Ta gồm thể minh chứng điều sau:

(SDelta AFG=SDelta BFG=SDelta BGD=SDelta CGD=SDelta CGE= SDelta AGE )

Định lý 3 : Về vị trí trọng tâm: Trọng tâm của một tam giác biện pháp mỗi đỉnh một khoảng tầm bằng (frac23) độ dài đường trung tuyến đường qua đỉnh ấy.

Ví dụ như sau:

*

Tam giác (Delta ABC) bao gồm AD, BE, CF lần lượt là những đường trung tuyến bắt nguồn từ ba đỉnh A, B, C. Theo định lý 1 thì tía đường này đồng quy trên một điểm gọi là điểm G. 

Theo định lý 2 thì:

(AG=frac23AD; BG=frac23BE; CG=frac23CF)

Định nghĩa mặt đường trung tuyến trong tam giác đặc biệt

Tìm hiểu con đường trung con đường trong tam giác vuông

Tam giác vuông là 1 trong những trường hợp đặc biệt quan trọng của tam giác, vào đó, tam giác sẽ sở hữu được một góc gồm độ bự là 90 độ, với hai cạnh tạo cho góc này vuông góc với nhau.

Chính vì thế mà mặt đường trung tuyến của tam giác vuông sẽ có tương đối đầy đủ những đặc điểm của một mặt đường trung tuyến tam giác.

Trong một tam giác vuông, mặt đường trung con đường ứng cùng với cạnh huyền bởi nửa cạnh huyền.

Một tam giác bao gồm trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh kia thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Ví dụ 1:

*
Đường trung đường trong tam giác vuông

Tam giác ABC vuông ở B, độ dài đường trung đường BM sẽ bởi MA, MC và bằng (frac12) AC

Ngược lại trường hợp BM = (frac12) AC thì tam giác ABC sẽ vuông sinh sống B.

Ví dụ 2: 

*

Tam giác (Delta ABC) vuông sinh sống A, độ dài con đường trung đường AM sẽ bởi MB, MC và bởi (frac12) BC.

Ngược lại nếu AM = (frac12) BC thì tam giác (Delta ABC) vẫn vuông sống A.

Chứng minh:

Cho tam giác (Delta ABC). Call M là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng:

Nếu = 900 thì MA = (frac12) BCNếu MA = (frac12) BC thì góc (widehatA) = 900.

*

Xét tam giác (Delta ABC) tất cả M là trung điểm của BC.

Trên tia đối của tia MA đem điểm N sao cho MN = MA.

Ta có:

(widehatAMB) = (widehatNMC) (đối đỉnh)

BM = centimet (giả thiết)

MA = MN (dựng hình)

Suy ra: tam giác tam giác (Delta MAB) = tam giác tam giác (Delta MNC) (c.g.c)

Suy ra: NC = AB và (widehatMBA) = (widehatMCN)

a) vì chưng (widehatMBA) = (widehatMCN) đề xuất AB // NC suy ra (widehatBAC) + (widehatACN) = 1800.

Xem thêm: Thiết Kế Web Với Photoshop Và Cách Kiếm Tiền Từ Công Việc Freelance

Nếu góc (widehatBAC) = 900 thì góc (widehatACN) = 900.

Khi đó ta có: tam giác (Delta ABC) = tam giác (Delta CNA) (c.g.c) vì tất cả AC chung; AB = NC (cmt) và (widehatBAC)= (widehatACN) = 900.

Ta có: AN = BC => AM = (frac12) BC

b) Ta có: MA = (widehatA) AN. Nếu MA =(widehatA) BC thì AN = BC.

Lại tất cả AB = công nhân (cmt)

Suy ra tam giác (Delta ABC) = tam giác (Delta CNA) (c.c.c), suy ra: góc (widehatBAC) = góc (widehatACN)

Mà (widehatBAC) + (widehatACN) = 1800 (vì AB // CA) đề nghị (widehatBAC) = 900 (dpcm)

Bài tập ví dụ: cho tam giác vuông ABC gồm hai cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm. Tính khoảng cách từ đỉnh A tới giữa trung tâm G của tam giác ABC.

Gợi ý giải: Sử dụng đặc điểm đường trung tuyến của tam giác vuông: mặt đường trung con đường ứng với cạnh huyền thì tất cả độ dài bởi một nửa cạnh huyền và định lý Pitago. 

Tìm hiểu mặt đường trung con đường trong tam giác cân, tam giác đều

Tính chất: Đường trung tuyến trong tam giác cân (và tam giác đều) ứng cùng với cạnh đáy thì vuông góc với chiếc đấy và phân tách tam giác những thành nhị tam giác bởi nhau.

*

Tam giác đa số (Delta ABC) có AM, BN, CP theo lần lượt là bố đường trung con đường của tam giác. Theo đặc thù của đường trung con đường trong tam giác hồ hết ta có:

(AMot BC; BNot AC; CPot AB)

và (Delta ABM=Delta ACM; Delta ABN=Delta CBN; Delta ACP=Delta BCP ).

Bài tập ví dụ:

Chứng minh trong một tam giác cân thì hai đường trung con đường ứng cùng với hai lân cận thì bởi nhau

Chứng minh định lý đảo của định lý trên: ví như tam giác gồm 2 đường trung tuyến đều nhau thì tam giác đó cân.

Công thức liên quan tới độ dài của trung tuyến

 Ta có thể tính được độ dài đường trung đường của một tam giác thông qua độ dài những cạnh của tam giác ấy. Độ dài của trung tuyến được xem bằng định lý Apollonius như sau:

*

Trong kia a, b cùng c là những cạnh của tam giác với các trung tuyến khớp ứng (m_a, m_b, m_c) từ trung điểm.

Vậy là ta đã khám phá khá vừa đủ về quan niệm và đặc điểm của mặt đường trung tuyến, tương tự như áp dụng nó trong một số trong những trường hợp sệt biệt. Sau đây chúng ta hãy rèn luyện thông qua một vài bài tập dễ dàng nhé.

Một số bài tập con đường trung tuyến đường lớp 7

Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng x’x và y’y gặp nhau ngơi nghỉ O. Trên tia Ox lấy hai điểm A với B sao để cho A nằm trong lòng O với B, AB=2OA. Trên y’y rước hai điểm L với M làm thế nào để cho O là trung điểm của đoạn thẳng LM. Nối B với L, B với M cùng gọi phường là trung điểm của đoạn trực tiếp MB, Q là trung điểm của đoạn thẳng LB. Chứng tỏ các đoạn thẳng LP với MQ trải qua A.

*

Cách giải:

Ta tất cả O là trung điểm của đoạn LM (gt)

 Suy ra BO là con đường trung tuyến đường của (Delta BLM) (1)

Mặt khác BO = cha + AO vì chưng A nằm giữa O, B xuất xắc BO = 2 AO + AO= 3AO do AB = 2AO (gt)

Suy ra (AO= frac13 BO) tuyệt (BA= frac23 BO) (2)

Từ (1) với (2) suy ra A là trọng tâm của (Delta BLM) ( đặc thù của trọng tâm)

 mà LP với MQ là các đường trung con đường của (Delta BLM) vì p là trung điểm của đoạn thẳng MB (gt)

 suy ra các đoạn thẳng LP với MQ đều đi qua A ( tính chất của cha đường trung tuyến) 

 Ví dụ 2: mang đến (Delta ABC) gồm BM, cn là hai đường trung tuyến giảm nhau trên G. Kéo dài BM mang đoạn ME=MG. Kéo dãn dài CN rước đoạn NF=NG. Hội chứng minh:

EF=BCĐường thẳng AG đi qua trung điểm BC.

Cách giải:

*

a.) Ta gồm BM và cn là hai tuyến đường trung tuyến gặp nhau trên G phải G là trọng tâm của tam giác (Delta ABC). 

(Rightarrow GC=2GN)

mà (FG=2GN Rightarrow GC=GF)

Tương trường đoản cú BG, GE với (widehatG_1=widehatG_2) (đd). Do đó (Delta BGC=Delta EGF (c.g.c)))

Suy ra BC=EF

b.) G là giữa trung tâm nên AG đó là đường trung tuyến đường thứ tía trong tam giác ABC

 nên AG đi qua trung điểm của BC. 

Trắc nghiệm đặc điểm ba đường trung tuyến của tam giác

Câu 1: lựa chọn câu sai:

trong một tam giác gồm 3 mặt đường trung tuyến những đường trung con đường của tam giác giảm nhau tại một điểm giao của ba đường trung con đường của một tam giác call là trọng tâm của tam giác đó Một tam giác gồm hai trọng tâm

Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:”Trọng trọng điểm của một tam giác giải pháp mỗi đỉnh một khoảng bằng… độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy”

(frac23)(frac32)23

Câu 3: cho tam giác (Delta ABC) có đường trung tuyến AM = 9cm và giữa trung tâm G. Độ lâu năm đoạn AG là:

4.5 cm3 cm6 cm4 cm

Bài tập thực hành thực tế đường trung tuyến trong tam giác

Bài 1: mang đến tam giác (Delta ABC) , cùng với AM là mặt đường trung tuyến đường , biết đường trung tuyến (AM=frac12BC), hãy chứng minh rằng tam giác (Delta ABC)vuông ở góc cạnh A:

Bài 2: cho tam giác vuông (Delta ABC) cùng với góc A là góc vuông, tất cả cạnh AB = 18cm, cạnh AC = 24cm, hãy tính tổng các khoảng cách từ giữa trung tâm G của tam giác đến các đỉnh của tam giác (Delta ABC).

Bài 3: mang đến tam giác (Delta ABC), mặt đường trung tuyến của tam giác là đoạn BM, bên trên đoạn thẳng BM mang hai điểm G và K làm sao cho đoạn thẳng BG = BM và G là trung điểm của BK, điện thoại tư vấn điểm N là trung điểm của KC , GN cắt CM sống điểm O, hãy minh chứng :

(GO=frac13BC)O là giữa trung tâm của tam giác GKC

Bài 4: đến tam giác (Delta ABC), trên cạnh đối của cạnh AB , hãy đem điểm D làm sao cho đoạn trực tiếp AD = AB, trên cạnh AC đem điểm E sao để cho đoạn trực tiếp AE = 1/3 AC, đoạn trực tiếp BE cắt CD làm việc điểm M, các bạn hãy chứng tỏ (AM=frac12BC) và M là trung điểm của CD.

Bài 5: cho điểm G là trọng trung tâm của tam giác đều (Delta ABC), các bạn hãy chứng minh rằng các cạnh GA , GB , GC bằng nhau.

Bài 6: cho 1 tam giác (Delta ABC) cân nặng ở A có AB = AC = 17cm, BC= 16cm, hãy kẻ mặt đường trung tuyến AM. Tính độ dài AM và chứng minh: AM vuông góc cùng với BC.

Bài 7:Gọi G là trọng tâm của tam giác (Delta ABC). Trên tia AG đem điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’. So sánh những cạnh của tam giác BGG’ với các đường trung đường của tam giác (Delta ABC). So sánh những đường trung con đường của tam giác BGG’ với những cạnh của tam giác (Delta ABC).

Bài 8: cho tam giác ABC tất cả góc A bằng 90 độ. D là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia da lấy điểm E làm thế nào để cho DE=DA. Chứng tỏ tam giác ABD = tam giác ECD. Tính AD biết AB=6cm, AC= 8cm.

Các dạng toán thường gặp mặt về mặt đường trung tuyến

Dạng 1: Tìm các tỉ lệ giữa các cạnh cùng tính độ lâu năm của đoạn thẳng

Phương pháp giải:

Với dạng toán này, ta cần chăm chú đến vị trị trung tâm của tam giác.

Với G là trung tâm của tam giác ABC cùng với AD, BE với CF là cha đường trung tuyến, từ bây giờ ta có:

*

Dạng 2: Đường trung con đường với các tam giác đặc biệt 

Đây là dạng toán đường trung tuyến đường ở những tam giác quan trọng đặc biệt như tam giác cân, tam giác phần lớn hay tam giác vuông.

Phương pháp giải:

Ta cần xem xét trong tam giác cân nặng hay tam giác hồ hết thì con đường trung con đường ứng với cạnh đáy phân chia tam giác thành hai tam giác bởi nhau.

Như vậy, thông qua bài viết trên hi vọng studyinuk.edu.vn sẽ giúp các bạn, đặc biệt quan trọng các em học sinh lớp 7 có một chiếc nhìn ngơi nghỉ tổng quan độc nhất vô nhị về định nghĩa, các đặc thù của con đường trung tuyến trong tam giác. Chúng ta hãy đọc thật kỹ và rèn luyện chúng thông qua những bài bác tập ở cuối nội dung bài viết để nắm chắc chắn thêm kiến thức về có mang đường trung tuyến đường nhé. Chúc bạn luôn luôn học tốt!.