Để giúp chúng ta làm quen với thực hành xuất sắc hơn, kế toán tài chính studyinuk.edu.vn xin nhờ cất hộ đến một số bài tập kế toán tài chính tổng phù hợp theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC nhằm giúp chúng ta ôn tập lại loài kiến thức. Hãy cùng tham khảo các bài tập với lời giải tiếp sau đây để làm rõ hơn về kế toán tổng hợp nhé.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán doanh nghiệp

1. Bài xích tập kế toán tổng đúng theo theo Thông bốn 200 – bài xích số 1

1.1. Đề bài

Đề bài

Tại công ty sản xuất quà khuyến mãi ngay doanh nghiệp Ý Tưởng tiến thưởng có những số liệu liên quan đến cấp dưỡng được kế toán ghi dấn như sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua nguyên vật liệu nhập kho không trả tiền tín đồ bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Ngân sách vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.

2.Xuất kho NVL thực hiện cho thành phần trực tiếp cấp dưỡng là 150.000.000đ, thành phần phục vụ phân phối là 20.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, thành phần quản lý dn là 3.000.000đ.

3.Tính lương nên trả mang đến công nhân thẳng sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 20.000.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp là 30.000.000đ.

4.Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo phần trăm quy định.

5.Xuất kho lao lý dụng cụ thực hiện cho phần tử sản xuất là 1.700.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ.

6.Nhận được hóa solo tiền điện, chi phí nước tạo nên ở phần tử sản xuất là 5.000.000đ, thành phần quản lý dn là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, giao dịch thanh toán hết bằng tiền mặt.

7.Trong kỳ bộ phận sản xuất kết thúc nhập kho 10.000 thành phầm A. Giá trị thành phầm dở dang vào cuối kỳ là 2.400.000đ.

8.Xuất kho 800 thành phầm đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá cả 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, quý khách hàng chưa thanh toán.

9.Nhận được Giấy báo bao gồm của ngân hàng do quý khách thanh toán lô sản phẩm ở nghiệp vụ 8.

10.Xuất kho 100 thành phầm gửi đi bán, giá cả gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.

Yêu cầu

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1.2. Lời giải

1/ Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền bạn bán, giá chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000 Nợ TK 1331: 30.000.000 gồm TK 331: 330.000.000

Chi chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao hàm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ

Nợ TK 152: 5.000.000 Nợ TK 1331: 500.000 tất cả TK 331: 5.500.000

2/ Xuất kho NVL thực hiện cho phần tử trực tiếp thêm vào là 150.000.000đ, phần tử phục vụ thêm vào là 20.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, thành phần quản lý dn là 3.000.000đ

Nợ TK 621: 150.000.000 Nợ TK 627: 20.000.000 Nợ TK 641: 5.000.000 Nợ TK 642: 3.000.000 bao gồm TK 152: 178.000.000

3/ Tính lương bắt buộc trả đến công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên cai quản phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 20.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 30.000.000đ

Nợ TK 622: 80.000.000 Nợ TK 627: 10.000.000 Nợ TK 641: 20.000.000 Nợ TK 642: 30.000.000 bao gồm TK 334: 140.000.000

4/ Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo xác suất quy định

Nợ TK 622: 80.000.000 * 23,5% = 18.800.000 Nợ TK 627: 10.000.000 * 23,5% = 2.350.000 Nợ TK 641: 20.000.000 * 23,5% = 4.700.000 Nợ TK 642: 30.000.000 * 23,5% = 7.050.000 Nợ TK 334: 140.000.000 *10,5% = 14.700.000 gồm TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000 bao gồm TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000 gồm TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000 bao gồm TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000

5/ Xuất kho cách thức dụng cụ áp dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp là 2.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 3.000.000đ

Nợ TK 627: 1.700.000 Nợ TK 641: 3.000.000 Nợ TK 642: 2.000.000 có TK 153: 6.700.000

6/ nhận thấy hóa đơn tiền điện, chi phí nước giao dịch thanh toán hết bởi tiền mặt

Nợ TK 627: 5.000.000 Nợ TK 641: 3.000.000 Nợ TK 642: một triệu Có TK 111: 9.000.000

7/ trong kỳ thành phần sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 thành phầm A. Giá bán trị thành phầm dở dang thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ

Nợ TK 154: 287.850.000 tất cả TK 621: 150.000.000 tất cả TK 622: 98.800.000 có TK 627: 39.050.000

--> Tổng giá cả sản phẩm trả thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000

--> giá cả đơn vị một mặt hàng hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545

Nhập kho thành phầm hoàn thành:

Nợ TK 155: 295.450.000 tất cả TK 154: 295.450.000

8/ Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá cả 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, người sử dụng chưa thanh toán

Doanh thu:

Nợ TK 131: 44.000.000 bao gồm TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000 bao gồm TK 3331: 4.000.000

Giá vốn:

Nợ TK 632: 23.636.000 có TK 155: 800 * 29.545 = 23.636.000

9/ nhận thấy Giấy báo gồm của ngân hàng do người tiêu dùng thanh toán lô sản phẩm ở nhiệm vụ 8

Nợ TK 112: 44.000.000 gồm TK 131: 44.000.000

10/ Xuất kho 100 thành phầm gửi đi bán, giá thành gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ

Nợ TK 157: 2.954.500 có TK 155: 100 * 29.545 = 2.954.500

2. Bài xích tập kế toán tài chính tổng hợp theo Thông tư 200 – bài xích số 2

2.1. Đề bài

Tại 1 DN dịch vụ thương mại trong kỳ tài giỏi liệu liên quan đến những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh được kế toán ghi dấn như sau:

1.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ chi phí mặt: 50.000.000đ.

2.Nhập kho 4.000 thành phầm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

Xem thêm: Xóa Hình Xăm Có Đau Không? 5+ Cách Xóa Hình Xăm Đơn Giản 5+ Cách Xóa Hình Xăm Tại Nhà

3.Xuất sản phẩm A để bán cho khách hàng M với con số 4.200 sp, giá thành 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, người sử dụng chưa thanh toán. Biết rằng, con số hàng A tồn vào đầu kỳ là 2 ngàn sp, tổng trị giá chỉ 280.000.000đ. Dn tính giá chỉ xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Chi phí vận giao hàng tiêu thụ thanh toán giao dịch bằng tiền mặt 4.000.000đ.

4.Ngân mặt hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản giao dịch thanh toán ở nhiệm vụ 2, số còn lại giao dịch bằng chi phí mặt.

5.Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá cả 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.

6.Xuất CCDC áp dụng cho cỗ phận bán sản phẩm 12.000.000đ, thành phần quản lý dn 8.000.000đ.

7.Khách hàng M giao dịch thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản.

8.Chi phí bán hàng phát sinh bao hàm tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ. Bỏ ra tiền mặt thiết lập văn chống phẩm là 12.100.000đ, trong các số đó thuế GTGT 10%.

9.Chi phí cai quản DN phân phát sinh gồm những: tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, smartphone phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. Chi tiền mặt download văn chống phẩm có cả thuế 10% là 4.620.000đ.

10.Kết chuyển các khoản để xác định kết quả kinh doanh.

2.2. Lời giải

1/ Rút tiền gửi bank về nhập quỹ chi phí mặt: 50.000.000đ

Nợ TK 111: 50.000.000 tất cả TK 112: 50.000.000

2/ Nhập kho 4.000 thành phầm A, giá cài đặt 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho tất cả những người bán

Nợ TK 156: 4.000 * 150.000 = 600.000.000 Nợ TK 1331: 600.000 bao gồm TK 331: 660.000.000

3/ Xuất mặt hàng A để bán ra cho khách sản phẩm M với con số 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, quý khách chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn vào đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. Dn tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Doanh thu:

Nợ TK 131: 970.200.000 có TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000 tất cả TK 3331: 88.200.000

Giá vốn:

Nợ TK 632: 610.000.000 bao gồm TK 156: 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000

Chi giá thành vận chuyển hàng tiêu thụ giao dịch bằng tiền phương diện 4.000.000đ:

Nợ TK 641: 4.000.000 tất cả TK 111: 4.000.000

4/ ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nhiệm vụ 2, số còn lại thanh toán giao dịch bằng chi phí mặt

Nợ TK 331: 660.000.000 bao gồm TK 112: 400.000.000 bao gồm TK 111: 260.000.000

5/ Xuất kho 1000 sp A giữ hộ đi bán, giá cả 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%

Nợ TK 157: 1.000 * 150.000 = 150.000.000 bao gồm TK 156: 150.000.000

6/ Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp 8.000.000đ

Nợ TK 641: 12.000.000 Nợ TK 642: 8.000.000 có TK 153: 20.000.000

7/ khách hàng M thanh toán giao dịch tiền hàng bởi chuyển khoản

Nợ TK 112: 970.200.000 tất cả TK 131: 970.200.000

8/ đưa ra phí bán hàng phát sinh bao hàm tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000đ

Nợ TK 641: 18.000.000 tất cả TK 334: 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ:

Nợ TK 641: 12.000.000 có TK 214: 12.000.000

Tiền điện, điện thoại cảm ứng thông minh phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ:

Nợ TK 641: 12.000.000 Nợ TK 1331: 1.200.000 tất cả TK 331: 13.200.000

Chi tiền mặt sở hữu văn phòng phẩm là 12.100.000, trong những số ấy thuế GTGT 10%:

Nợ TK 641: 11.000.000 Nợ TK 1331: 1.100.000 gồm TK 111: 12.100.000

9/ bỏ ra phí thống trị DN vạc sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ

Nợ TK 642: 15.000.000 gồm TK 334: 15.000.000

Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ:

Nợ TK 642: 8.000.000 tất cả TK 214: 8.000.000

Tiền điện, smartphone phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ:

Nợ TK 642: 6.000.000 Nợ TK 1331: 600.000 có TK 111: 6.600.000

Chi tiền mặt sở hữu văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ:

Nợ TK 642: 4.200.000 Nợ TK 1331: 420.000 bao gồm TK 111: 4.620.000

10/ Kết chuyển những khoản để xác định công dụng kinh doanh

10-1/ Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 882.000.000 gồm TK 911: 882.000.000

10-2/ Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 720.200.000 gồm TK 632: 610.000.000 bao gồm TK 641: 69.000.000 bao gồm TK 642: 41.200.000

10-3/ xác minh lợi nhuận

Doanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000

10-4/ xác minh thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 821: 161.800.000 * 20% = 32.360.000 bao gồm TK 3334: 32.360.000

10-5/ Kết đưa lãi

Nợ TK 911: 161.800.000 có TK 821: 32.360.000 gồm TK 421: 129.440.000

kế toán studyinuk.edu.vn cùng bạn tiến ngay gần hơn tới thành công xuất sắc trong sự nghiệp kế toán

Trên đó là một số bài bác tập kế toán tổng phù hợp theo Thông tư 200 để các bạn ôn tập và tổng phù hợp kiến thức.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm dịch vụ giảng dạy khóa học kế toán, thuế tại trung trung tâm kế toán studyinuk.edu.vn như:

*

TÌM HIỂU NGAY:TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TPHCM

VÌ SAO NÊN CHỌN KẾ TOÁN studyinuk.edu.vn

Được kế thừa những khóa học tập ngoại tuyến, khóa huấn luyện và đào tạo kế toán online trên TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ studyinuk.edu.vn VIETNAM tất cả những ưu thế sau:

– chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng vì đội ngũ giảng viên chất lượng, có tay nghề làm kế toán tài chính trưởng bên trên 10 năm ghê nghiêm và vận động trong nhiều mô hình doanh nghiệp to nhỏ. Những bài giảng online được biên soạn rất thực tế, bài bản, dễ nắm bắt giúp học tập viên đạt hiệu quả cao sau khoá học không hề thua kém gì khoá học thực tế tại trung tâm

_ Ngoài những bài giảng thực tế, khoá học tập còn mang lại cho người học nhiều thông tin và kiến thức về gần như thay đổi, cập nhật mới độc nhất vô nhị trong thông tư, nghị định. Kề bên đó, học tập viên vẫn có cơ hội được học nhiều nội dung đa dạng về những nghiệp vụ kế toán chăm sâu, bao hàm nguyên lý kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán tài chính thực hành, kế toán thuế, phương pháp xử lý nghiệp vụ, hạch toán, lập báo thuế, lập report tài chính, tin học kế toán, giải pháp sử dụng ứng dụng kế toán như Misa, Excel. Học nhiệm vụ xuất nhập khẩu online

– giáo viên khoá học: các khoá học kế toán online tại kế toán tài chính studyinuk.edu.vn đa phần là do các giảng viên có nhiều năm gớm nghiệm, chuyên môn chuyên môn cao, nhiệt huyết.

Quan điểm đặt cao unique khóa học lên sản phẩm đầu, kết phù hợp với sự nhiệt độ tình, phương pháp giảng đâu chắc đấy đã giúp studyinuk.edu.vn đạt được sự phản hồi tốt nhất từ những học viên.

– Đào chế tạo ra đến lúc thành thạo, cung cấp trọn đời sau khóa học, mọi vụ việc nghiệp vụ, những trở ngại trong quá trình của học tập viên sẽ được đội ngũ giảng viên tại Trung trọng điểm giải đáp, cung ứng trong và sau khóa học.

– Được share nhiều mẫu mã biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt các học viên khiđăng ký khóa học online kế toán tài chính tổng hợpdành cho những người mới bước đầu học viên vẫn được khuyến mãi ngay khoá nguyên lý kế toán và được tặng phần mềm Misa phiên bản quyền đủ 13 phân hệ với mức giá trị bên trên 10 triệu đồng.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ studyinuk.edu.vn VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

(Ngay xẻ tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài ngôn ngữ nhân dân thành phố hồ chí minh VOH)